Zen I

Зен филозофијата вели дека среќата во животот и хармонијата на постоењето се состои од едноставност, од постоење во сегашниот момент. Сè околу нас и во нас е дел од таков даден момент. Улогата на Зен I масата е да пренесе дел од таа хармонија во еден простор, да овозможи уживање во нејзините едноставни, нежно заоблени линии, во нејзиното присуство во тој даден момент.