ARHITEKTURA shelf

Полицата АРХИТЕКТУРА е дизајнирана за меѓународниот натпревар “Furniture for Future”,организиран од Итака од Русија. Освоено трето место.