Партнер Бар

Валона, Република Албанија

Локацијата на Партнер бар е во продолжеток на Хотел Партнер, веднаш до кружниот тек кој што води до брегот на морето. Инвеститорите имаа желба за бар на две нивоа, со огромен бар во средината. Главни карактеристики се робусната челична конструкција и стаклена ограда и повторно во контекст на хотелот користевме иста боја, црвена и црна.